Informatie over de Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Wat doen deze stichtingen?

Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maakt het voor kinderen uit minima-gezinnen mogelijk mee te doen aan allerlei activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn, door de contributie van deze activiteiten/attributen te vergoeden. Denk hierbij aan schoolreisjes, sporten of culturele activiteiten, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding.

Ruim gezegd: Het doel van deze organisaties is te voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten en er zo voor te zorgen dat deze kinderen niet in een sociaal isolement terecht komen.

Uitgebreide informatie vindt u op de websites die hieronder vermeld zijn.

Stichting leergeld: http://www.leergeld.nl/appingedam/

Jeugdsportfonds: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen/

Jeugdcultuurfonds: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/groningen/

Werkwijze in de gemeente Loppersum:

Wanneer komen kinderen in aanmerking?

Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, kunnen een aanvraag indienen voor een vergoeding.

Bij wie de aanvraag doen?

Stichting Leergeld zal voor de gemeente Loppersum alle aanvragen behandelen; zij heeft de rol van intermediair. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers die naar de desbetreffende gezinnen toe gaat. Ze verzorgen de aanvraag en letten er eveneens op, dat het kind ook daadwerkelijk naar de sportvereniging, de muziekles of op schoolreis gaat.

Om in aanmerking te komen voor Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds moet een aanvraagformulier worden ingediend bij: http://www.leergeld.nl/appingedam/doe-een-aanvraag/.

U kunt eventueel ook contact opnemen met de coördinatrice, mevrouw Gita Keizer, bereikbaar per mail: leergeldadl@hotmail.com of per telefoon: 06-15598850.

Kindpakket.nl

De gemeente Loppersum gaat zich binnenkort aansluiten bij kindpakket.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende fondsen zoals Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en de deelnemende gemeenten. Het doel van deze samenwerking is om het mogelijk te maken, op een gemakkelijke/laagdrempelige manier aanvragen te doen.

Bij het van start gaan van kindpakket.nl zal een bijeenkomst georganiseerd worden, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.