Lid worden?

Adres:
Gymzaal/Kantine Midstars
Coendersweg 15a Middelstum
tel kantine: 085-8779660

Contributie:
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar bepaald op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Jeugdlid € 6,00 per maand
Seniorlid € 15,00 per maand

Extra voor competitiedeelname per half jaar:

Competitiespelende jeugdleden +/- € 19,00*
Competitiespelende seniorleden +/- € 26,00*

*afhankelijk van de hoogte van de competitietoeslag van de NTTB en NTTB Noord

Kosten training van Anne Vlieg
Voor de trainingen van Anne Vlieg zijn extra kosten per seizoen van toepassing, namelijk:

Deelname 1 x per week € 135,00 – in maximaal twee termijnen te voldoen.
Deelname 2 x per week € 270,00 – in maximaal vier termijnen te voldoen.

Voor niet leden zijn de kosten € 200,00 voor deelname 1x per week.

Betaling contributie
De contributie kan per maand, kwartaal, halfjaar, of jaar worden betaald, maar is wel bij vooruitbetaling verschuldigd.
De betaling kan via Rabobank rekeningnummer NL70RABO0342204319 plaatsvinden. De rekening staat t.n.v. Penningmeester Midstars, Stadsweg 47, 9959 PS Onderdendam. Formulieren voor automatische overschrijving zijn bij uw financiële instelling verkrijgbaar.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni of 31 december. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd per mail of per brief aan de secretaris. Het opzeggen dient ten minste een maand voor het stoppen te worden gedaan.
Door lid te worden van Midstars wordt men ook lid van de Nederlandse Tafel Tennis Bond (N.T.T.B.).

Kleding
Competitiespelende leden krijgen clubkleding van Midstars. Hiervoor is het kledingreglement van toepassing (zie www.midstars.nl).

Gedragscode
Leden van Midstars horen zich te houden aan de gedragscode, welke is vastgesteld en aangenomen op 5 december 2011 (zie www.midstars.nl).

Onderstaand formulier kan gebruikt worden om aan te melden als lid:

Aanmeldingsformulier

Het formulier kunt u inleveren bij de trainer of de secretaris Chris van Dijken. Opsturen naar Chris van Dijken, secretaris@midstars.nl is ook een mogelijkheid.