KvK nummer van TTV Midstars: 40023936

Het bestuur van de TTV Midstars heeft de volgende samenstelling:

Bestuur

Voorzitter:

Dick Zwart
voorzitter@midstars.nl 06 – 55070542

Secretaris & Ledenadministratie:

Rob Andringa
secretaris@midstars.nl 06 – 52552851

Technische zaken:

Jan Tammenga
technischezaken@midstars.nl

Penningmeester:

Tonny Funcke
penningmeester@midstars.nl 06 – 57766095

Contactpersoon G-tafeltennis (De Brug):

Gert Stulp
gert@midstars.nl 06 – 13171119

Overige commissies en functies

Wedstrijdsecretaris:
Matthijs Klein Haneveld
wedstrijdsecretaris@midstars.nl 06 – 29096211

Webmaster:

Abe Kampen
webmaster@midstars.nl 06 – 42227268

Activiteitencommissie

Vacant
activiteiten@midstars.nl

Sponsorcommissie

Dick Zwart
sponsoring@midstars.nl 06 – 55070542

Peter Dijkstra
pimb.dijkstra@hetnet.nl 050 – 3015401