Sporten doe je voor je plezier, daarom vinden wij, het bestuur van TTV Midstars, het erg belangrijk om alle leden een voor hen veilige omgeving te kunnen bieden. Iedereen mag zich bij ons veilig voelen en met veel plezier kunnen sporten. Dit zonder de kwalijke gevolgen van vervelende en/of kwetsende gedragingen en uitingen dat dit plezier in de weg kan staan. De praktijk heeft o.a. binnen sportverenigingen uitgewezen dat er incidenteel gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd of kon worden.

Binnen TTV Midstars willen wij dit graag voor zijn. Als TTV Midstars beschikken wij sinds kort over een vertrouwenscontactpersoon (VCP) in de persoon van Wim Gombert. Wim is gezien zijn achtergrond en persoonlijkheid uitermate geschikt voor deze functie. Wim is in de functie van VCP een onafhankelijk centraal aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij TTV Midstars en kan helpen om in alle vertrouwelijkheid een oplossing te vinden voor jouw situatie.

Soms kan dit een informele oplossing zijn, waarbij de vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing in overleg met jou meer voor de hand liggen.

De vertrouwenspersoon TTV Midstars kent een geheimhoudingsplicht, dus jouw verhaal blijft tussen jullie beiden tenzij er door jou akkoord wordt gegaan om daar van af te wijken. Zie voor verdere bijzonderheden het reglement vertrouwenspersoon TTV Midstars.

Wim Gombert is voor het maken van een afspraak bereikbaar via emailadres: vertrouwenspersoon@midstars.nl.

Wil je liever contact opnemen met een vertrouwenspersoon buiten TTV Midstars, dan verwijzen wij naar de mogelijkheid om contact op te nemen met Liesbeth van der Meer, de vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB).

Wil je liever contact met iemand buiten de vereniging of de tafeltenniswereld, dan kan dat ook. In dat geval kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het NOC*NSF .

Reglement vertrouwenspersoon & gedragsregels seksuele intimidatie TTV Midstars