Moederdagactie TTV Midstars

Voor slechts €14,95 kunt u vóór 20 april’24 één of meerdere prachtige bloembakken rijk gevuld met zomerbloeiers (zie afbeelding) bij ons bestellen in reactie op deze mail. Wij vragen u om ook uw familie en omgeving (voor zover deze in de directe omgeving woonachtig zijn) van deze actie in kennis te stellen.

  • Zo heeft u in ieder geval een prachtig cadeau voor Moederdag! (12 mei’24)
  • Uw bestelling wordt bij inschrijving (naam en adres) aan secretaris@midstars.nl van kracht als de betaling ervan voor 20 april’24 aan onze penningmeester heeft plaats gevonden.
    • Via: NL70 RABO 0342 2043 19 onder vermelding van ‘Moederdagactie’.
    • Of betaling via QR code hiernaast onder vermelding van naam en adres.

De bestelde bloembakken met zomerbloemen zullen op Woensdag 8 mei’24 aan de Coendersweg 15a Middelstum worden geleverd en kunnen door jullie vanaf dat moment tussen 09:00 en 18:00 uur worden afgehaald.

(Mocht dit u niet lukken, laat dit dan even aan ons weten en zoeken wij een oplossing)