Hieronder de tekst van het persbericht welke door Klimaatgroep°Stars is uitgebracht in verband met de tuchtzaak tegen de Werkgroep Eredivisie (NTTB):

Hierbij tekent Klimaatgroep°Stars officieel protest aan tegen het invallen van Gerard Bakker jr. in de play‐down  wedstrijd in de Nederlandse Eredivisie Tafeltennis tussen Scylla (Leiden) en Klimaatgroep°Stars (Midstars uit  Middelstum) van zondag 17 april jl.

Wij vinden dat Gerard Bakker niet had mogen spelen omdat hij hoger op de nationale ranglijst staat  dan Olivier Altenburg (peildatum nationale ranglijst augustus 2015 voor aanvang van de competitie) en  daardoor het team versterkt (hogere teamrating) en dat is ons inziens competitievervalsing waardoor  de wedstrijd Scylla‐Klimaatgroep°Stars onrechtmatig is.

Wij twijfelen zeer aan de invalbeurt van Bakker met als reden dat Olivier Altenburg niet kon spelen  vanwege privéomstandigheden. Olivier Altenburg was tijdens de wedstrijd afgelopen zondag in Leiden  aanwezig en deed ook volop mee aan de warming‐up, onder toeziend oog van Bert van Schaik die  namens de werkgroep eredivisie bij het duel aanwezig was. De werkgroep eredivisie die invallen van  Gerard Bakker jr. als vervanger van Olivier Altenburg heeft toegestaan weigert te onderbouwen wat  de privéomstandigheden van Altenburg zijn.

Hoogachtend,
Jan Boerma (Voorzitter en secretaris STTG)
Anne Vlieg (Technisch directeur STTG)
Maria de Vries (Voorzitter TTV Midstars)