Ongeveer dertig jaar geleden kwam Tonny Funcke, doordat zijn Dennis lid werd, in contact met Midstars. Al snel wierp hij zich op als betrokken ouder en werden vele uren besteed als chauffeur/begeleider van het team van zijn zoon. Daar het team goed presteerde bleef het niet bij ritjes in de omgeving maar werd het hele land doorkruist. Zeker toen ook meerkampen en andere toernooien bezocht werden.

In de negentiger jaren had Midstars plannen voor het bouwen van een nieuwe kantine. Er werd een bouwcommissie gevormd. Ook de ouders werden bij de realisatie van de nieuwe kantine betrokken. Er werden formulieren gemaakt waarop de ouders konden aangeven iets voor de vereniging te willen betekenen en wat hun competenties waren. De coördinatie daarvan  kwam te liggen bij Tonny. En dat was een gouden greep zoals de club inmiddels weet. Door de enorme kennis, vastberadenheid en accuraatheid van de Onderdendamster kwam de club goed door dit proces. Woorden als “contract is contract, afspraak is afspraak” en “geen sprake van, dit gaat niet gebeuren” waren regelmatig uit de mond van Tonny te horen. En daar is Midstars erg blij mee zijn. Tonny is voor de club een rots in de branding.

Bestuursleden Jan Tammenga en Gert Stulp
hebben Tonny Funcke (midden) de versierselen
behoren bij het erelidmaatschap overhandigd

In 2011 had de club opnieuw plannen om door te groeien. Een team in de eredivisie kwam ter sprake De toenmalige penningmeester wilde deze verantwoordelijkheid niet dragen. En zo  kwam Midstars uit bij Tonny en opnieuw stelde hij zich beschikbaar als penningmeester. Enkele jaren later kwam daar na het stoppen van Ginus Hazekamp als penningmeester van de kantine ook nog het penningmeesterschap van de kantine bij. Tevens vervult hij de laatste jaren ook nog eens de rol van penningmeester van de stichting STTG, waar de afdeling topsport van Midstars is ondergebracht.

Funcke zijn kennis is de afgelopen jaren van onmisbare waarde geweest. Ook taalkundig staat hij zijn mannetje. Als er brieven uit moeten dan worden die ter controle even naar Tonny gestuurd. Weet de opsteller van de brief zeker dat er geen hoofdletter, punt of komma verkeerd staat. Hij paste de afgelopen jaren niet alleen op het geld maar wist voor Midstars ook veel geld binnen te halen middels subsidies en andere regelingen. Om met zijn eigen woorden te spreken: “Ik ben een echte Grunneger. Zuunig op ’n aand’r zien geld”.

De club is heel erg blij met en trots op zijn puutholder en bedankte hem afgelopen zaterdag voor alles wat hij voor de club heeft betekend en nog steeds doet. Alle reden om de trouwe penningmeester te benoemen als Erelid van TTV Midstars. Een titel die hem werd toegekend na afloop van de clubkampioenschappen. Het erelidmaatschap werd met luid applaus van de leden begroet. De dag werd besloten met een zeer geslaagde barbeque in en rond de kantine van Midstars.