Je bent bij TTV Midstars op maandagavond vanaf 19:30, vanwege zomerreces van de maandagavond training, van harte welkom om een balletje te slaan.

Daarnaast kun je woensdagavond vanaf 19:30 bij ons terecht. De woensdagavond is van oudsher gereserveerd voor ‘vrij spelen’, terwijl regulier maandags en donderdag trainingsavonden worden aangeboden door trainer Colin Rengers voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Wij rekenen voor niet leden die komen vrij spelen 3 euro per avond. Je kunt nadien dit voldoen bij Gert Stulp of kantinevrijwilliger per pin of contant.